עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

יחידות ארגוניות

 

מנהלת לשכה ועוזרת הגזבר משמשת יד ימינו של הגזבר במעקב אחר תהליכי עבודה וכן מספקת שירותי מזכירות לגזבר.

אחראי על כלל הרישום החשבונאי, עריכת בקרה, התחשבנויות מול גופים ומוסדות. ניהול ספרי העירייה כדין.

מבצעת תשלומי ספקים ומוסדות, התאמות בנקים, רישומים בספרי הנהלת החשבונות.

מבצעת בדיקה ואישור חשבונות לתשלום, רישום חוזים וערבויות, עריכה והגשת דיווחים לגופים חיצוניים מממנים, הכנת תזרים מזומנים, תחשיבים כלכליים.

מנהלת הרכש משמשת גורם מקשר בין המחלקות של העירייה לגורמי האישור של הזמנות טובין ושירותים (ראש העירייה, גזבר, חשב) ובכלל זה טיפול בהזמנות החל מקבלת הבקשה ועד לאספקה, חברה בוועדת הקניות, מפקחת על ביצוע תואם תקציב בהזמנות טובין, שירותים.

מנהלת מדור שכר אחראית להפקת תלושי שכר ודוחות שכר בהתאם לחוק, לנתוני הקליטה מידי חודש כפי שמתקבלים מהמחלקות השונות דרך משאבי אנוש.כמו כן מכינה תחשיבים לבקשת הגזבר ו/או למנהל משאבי אנוש לרבות הכנת מידע מפורט או מרוכז לצורך מעקב ובקרה על עלויות כח האדם הן על ביצועי עבר והן על אומדני הביצוע.מדור שכר מכין את תקציב השכר השנתי בהתאם להנחיות הדרג הממונה.(גזבר, מנהל משאבי אנוש).

משמש כיועץ מיחשוב ותקשורת ואיש ימינו של הגזבר, אחראי לתפעולן התקין של תוכנות אוטומציה לרבות הסבת תוכנות,מטפל בצורכי המחשוב והתקשורת של הארגון במסגרת התקציב הנתון בכל שנה, משמש איש אחזקה לתוכנות ולמחשבים של העירייה ויחידותיה, מטפל בפיתוח תקשורת המחשבים והטלפוניה בין הבניין המרכזי של העירייה לשלוחות החיצוניות השונות. בוחן הצעות רכש ומשמש כאמור מנחה מקצועי לגורמי העירייה ולגזבר.

המחלקה אמונה על גביית התשלומים מהתושבים עפ”י החוק ולפי צו הארנונה שמאושר מדי שנה.

מנהל מחלקת גבייה : ארנולד שמאילוב

תפקידי מחלקת הגבייה

  • עורכת שומה לכלל הנכסים ביישוב
  • עורכת את חיובי המים (ואגרת הביוב)
  • מבצעת גבייה מנישומים
  • מקבלת בקופה ורושמת את תשלומי הנישומים לרבות תשלומים שונים כגון: שילוט, היטלי פיתוח, גבייה מהורים במערך החינוך והרווחה
  • מטפלת במדידת נכסים וקובעת שימושים בהתאם לסיווגים כחוק
  • מקבלת קהל ועורכת רישומים בכרטיסי החייבים כדין
  • בודקת ומגישה טפסים וחומר נלווה לוועדת הנחות
  • מטפלת בהשגות ארנונה כמתחייב בחוק