עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מחלקת גינון

 

תפיסת העולם המנחה את עיריית אור עקיבא מאמינה כי איכות החיים של התושבים תלויה במידה רבה בפיתוח וטיפוח השטחים הציבוריים כדוגמת גנים ציבוריים, כיכרות והנוי. מחלקת הגינון מופקדת על טיפוח הגנים הציבוריים והדאגה לנוי, לרבות הטמעת הידע המקצועי והתחשבות בתנאים סביבתיים ועונתיים במטרה להפוך את העיר לפנינת נוי לאורך כל ימות השונה.