עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

קב”ט מוסדות חינוך

 

הקב”ט מלווה את מוסדות החינוך באופן שוטף ומהווה גורם משמעותי לקידום התנאים הנאותים לתלמידים ולסגל ביה”ס והגנים בנושאי אבטחה וביטחון, בטיחות אירועים וטיולים, תרגילים, הכשרות הסגל וכנסים ייעודיים.

הקב”ט פועל מתוקף חוזר מנכ”ל משרד החינוך ובכפוף להוראות משטרת ישראל.