עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ביטחון

 

אגף הביטחון אמון על הבטחת ושמירת ביטחונם של תושבי העיר.
בין היתר פועל האגף לאבטחת ביטחונם ובטיחותם של תלמידי וילדי אור עקיבא במוסדות החינוך, וכן לקידום וייעול מערך המוכנות של קברניטי העירייה וגורמים נוספים לתועלת התושבים במסגרת המוכנות להתמודדות עם כל אתגר ותרחיש לו נדרש ביום פקודה.

בין תחומי אחריות האגף

 • ביסוס מערך חירום והצטיידות בציוד חירום.
 • הכנת צוותי חירום יישוביים (צח”י) בשיתוף מחלקת הרווחה ופיקוד העורף.
 • כתיבת פק”ל חירום לעיר ותרגולה.
 • ביצוע תרגילי מל”ח.
 • הכנת תיקי פינוי וקליטה.
 • קיום פגישות שוטפות עם רכזי בטחון שוטף בישובים הסמוכים.
 • עבודה שוטפת מול המשטרה, משרד הביטחון ופיקוד העורף.
 • השגת תקציבים נוספים לביטחון.
 • ביצוע תרגילים שונים ומגוונים בכל מוסדות החינוך בעיר.
 • ליווי מקצועי באירועים המתקיימים במוסדות החינוך לרבות , טיולים, הדרכות וכנסים .
 • פיקוח ובקרה על מאבטחי מוסדות החינוך כולל הדרכה ותרגול.
 • הפצת נהלים והנחיות שוטפות ממשרד החינוך ומשטרת ישראל .
 • קיום קשר רציף ומקצועי עם משרדי הממשלה הרלוונטיים .
 • סיוע והדרכה לתושבים בכל הנוגע לביטחון ואבטחה , לרבות הערכות לשעת חירום בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובשיתוף פעולה פורה עם מפקדת המחוז .