עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקלים – ישיבות מועצה

להשלים מידע

פרוטוקולים של ישיבות מועצת עיריית אור עקיבא מוצגים בעמוד זה. בשלב זה, האתר בהרצה ופרוטוקולים אחרונים אשר חסרים יושלמו בתקופה הקרובה.

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 18/5/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 24/4/2023

פרוטוקול תיקון סעיף | 07/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 26/3/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 26/3/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 12/2/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 2/2/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 23/1/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 15/1/2023

ישיבת מועצה 17/22 שהתקיימה ביום שלישי יט’ בכסלו התשפ”ג ה- 13/12/22

ישיבת מועצה 16/22 שהתקיימה ביום רביעי ח’ בחשוון התשפ”ג ה- 2/11/2022

ישיבת מליאה שלא מן המניין 10/2021 מיום רביעי, י”ד בחשוון ,

ישיבת מועצה 15/22 שהתקיימה ביום חמישי ד’ בתשרי התשפ”ג ה- 29/9/2022

ישיבת מועצה 15/2022 שהתקיימה ביום חמישי ד’ בתשרי התשפ”ג ה- 29/9/2022

ישיבת מועצה 14/22 שהתקיימה ביום ראשון טו’ באלול התשפ”ב ה- 11/9/2022

ישיבת מועצה 13/22שהתקיימה ביום שלישי יג’ בתמוז התשפ”ב ה- 12/7/2022

ישיבת מועצה 12/22 שהתקיימה ביום ביום שלישי יג’ בתמוז התשפ”ב ה-12/7/2022

מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום ראשון כז’ בסיוון התשפ”ב ה- 26/6/2022 בשעה 18:00 בחדר ישיבות בעירייה.

ישיבת מועצה 9/22 שהתקיימה ביום רביעי ט”ז בסיוון התשפ”ב ה- 15/6/2022

ישיבת מועצה 2022\8 שהתקיימה ביום ראשון כ”א באייר התשפ”ב ה- 22/5/2022

מראה רשומות 1 20 - של 190