עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקלים – ישיבות מועצה

להשלים מידע

פרוטוקולים של ישיבות מועצת עיריית אור עקיבא מוצגים בעמוד זה. בשלב זה, האתר בהרצה ופרוטוקולים אחרונים אשר חסרים יושלמו בתקופה הקרובה.

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 4/9/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 30/7/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 1/6/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 18/5/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 15/5/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 24/4/2023

פרוטוקול תיקון סעיף | 07/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 26/3/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 26/3/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 12/2/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין 2/2/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 23/1/2023

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין 15/1/2023

ישיבת מועצה 17/22 שהתקיימה ביום שלישי יט’ בכסלו התשפ”ג ה- 13/12/22

ישיבת מועצה 16/22 שהתקיימה ביום רביעי ח’ בחשוון התשפ”ג ה- 2/11/2022

ישיבת מליאה שלא מן המניין 10/2021 מיום רביעי, י”ד בחשוון ,

ישיבת מועצה 15/22 שהתקיימה ביום חמישי ד’ בתשרי התשפ”ג ה- 29/9/2022

ישיבת מועצה 15/2022 שהתקיימה ביום חמישי ד’ בתשרי התשפ”ג ה- 29/9/2022

ישיבת מועצה 14/22 שהתקיימה ביום ראשון טו’ באלול התשפ”ב ה- 11/9/2022

ישיבת מועצה 13/22שהתקיימה ביום שלישי יג’ בתמוז התשפ”ב ה- 12/7/2022

מראה רשומות 1 20 - של 194