עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

שיפור פני העיר (שפ”ע)

 

אגף שפ”ע (שיפור פני העיר) אמון על פיתוח ועיצוב פני העיר ופועל לשיפור איכות חיי התושבים בכל ההיבטים עם מתן חשיבות עליונה לניקיונה וטיפוחה של העיר.
האגף אחראי בין היתר לתחומים הבאים:

  • תברואה וניקיון  – שיפור ושמירה על חזות עיר נקייה, ירוקה ומטופחת ובכלל זה אחריות על פינוי אשפה, גזם, טיאטוא רחובות וניקיון שטחים ציבוריים ברחבי העיר.
  • חשמל – שמירה על תפעול ותקינות התאורה הציבורית ברחבי העיר.
  • רכב – טיפול ותחזוקה לכלל כלי הרכב השייכים לעירייה.
  • שילוט – הכוונה התושבים והמבקרים בעיר באמצעות שילוט וכן תחזוקה של תשתיות, מדרכות וכבישים.

    ניתן לפנות למזכירת האגף במייל – agafshefa@oraqiva.muni.il