עיריית אור עקיבא - דף הבית

עו”סיות/ים ליחידים ומשפחות

 

עו”סיות עם מיומנות בתחומי החיים של היחיד, המשפחה והקהילה עובדים בשיתוף פעולה עם צוותים בין מקצועיים תוך מחלקתיים, עם מסגרות חינוך ועם השירותים השונים בקהילה ומחוצה לה.

מלווים בהדרכה, פיקוח מקצועי, יכולות אבחון וטיפול.

לאחר אבחנה וקביעת תוכנית טיפול משותפת, מופנים התושבים לפי צורך ליחידות השונות של האגף או לשירותים נוספים רלבנטיים.