עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ועדות שלושה

ועדת שלושה מכרז משכל תשתיות

ספר הקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית (בהתאם לנוהל 4/2001 של משרד הפנים)

ועדת השלושה של עיריית אור עקיבא – פרוטוקול ישיבה מיום 29-06-2023