עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

היחידה לביקור סדיר

 

תפקידיו ופעולותיו של הקצין סיקור סדיר נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ”ל משרד החינוך (מסמך ישים 1). מטרת היחידה לביקור סדיר היא להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך י”ב שנות לימוד. קצין ביקור סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה, ולייצג את מדיניות משרד החינוך. בין היתר:

  • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא בצעו רישום למוסד חינוכי.
  • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר וקיום סיורים במקומות ציבוריים.
  • בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד המטופל.
  • ייזום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה.
  • טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים.
  • כל קצין בטחון סדיר ממונה על מספר מוסדות חינוך מתוך חלוקה גיאוגרפית לפי שכונות ו/או מוסדות חינוך.