עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

דבר המנכ”ל

אור עקיבא בתנופת בניה והתפתחות משמעותית בשנה האחרונה. איכלוס הבניינים החדשים בשכונה החדשה של העיר, אור ים, יחד עם תנופת בינוי והרחבת שצפים וגינות, תשתיות ודרכים בשכונה הוותיקה של העיר. אנו בעיריה עמלים בהנחיית קברניטי העיר להרחיב את יכולת הביצוע שלנו על מנת לעמוד בדרישות ובצרכים של העיר, להגדיל את מספר הפרויקטים שיוצאים לביצוע, וזאת על מנת לעלות קומה בשירות לכם, התושבים.

עליית קומה לא מתרחשת ללא תשתיות ארגוניות שמאפשרות לארגון להוביל תהליכים מורכבים בעולם הבירוקרטי של רשויות מקומיות. אחד היעדים הראשונים שהנחו נבחרי הציבור אותי ואת העיריה, הוא לשים את השירות לתושב במרכז ולפתוח מרכז שירות שיוביל שינוי אמיתי בשירות אותו אתם מקבלים.

פתחנו מרכז שירות לתושב, עיבינו את המענה הטלפוני בגביה, ואנחנו בשלבים סופיים של הטמעת מערכות דיגיטליות שיאפשרו לכם לקבל שירות מהיכן שנוח לכם, מהבית באמצעים דיגיטליים בסיסיים. חשוב לציין, שאנו מכניסים מערכות טכנולוגיות מתקדמות גם בשיטות ונהלי העבודה הארגוניים, כגון מערכת GIS, מערכת לניהול ומעקב אחר פרויקטים, הכוללת ניהול תקציב ומעקב איכות. בהנחיית הנבחרים, הקמנו גם אגף חדש, אגף תיאום ובקרה, שכל תכליתו ניהול מעקב ובקרת ביצוע לשביעות רצונכם.

כמו כל תהליך שינוי, הוא לא קורה ביום אחד. אנו בונים תשתיות ארגוניות, מבצעים מהלכים של ניטור והבנת האילוצים הארגוניים, משקיעים בפיתוח ההון האנושי שלנו, מטמיעים מתודולוגיות מתקדמות לניהול והתנהלות ובעיקר, נחושים להוביל יחד עם העובדים היקרים שלנו תהליך מבורך של הסתגלות ועדכון שיטות העבודה לאתגרים שאל  מולנו. השותפות ביננו הכרחית, שכן רק מתוך אמון ועין טובה, נצליח להמשיך ולקדם את העיר אור עקיבא למימוש הפוטנציאל האדיר הגלום בה.

,בברכה 

יעקב ישראל נתניהו