עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מידע ושקיפות

עיריית אור עקיבא שואפת לפעול בשקיפות מרבית למען תושביה. באתר זה הושקעה מחשבה ורצון רב על מנת להנגיש לכם מידע נרחב על הנעשה בעיר, פרוטוקולים, ישיבות, אנשי העירייה ועוד. נכון לעכשיו, עם עליית האתר החדש, ישנם חוסרים בחלק מנדבכי השקיפות. כל אלה מטופלים בימים אלה ויעודכנו בתקופה הקרובה באתר. 

כמו כן, פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 .
תכליתו של החוק להנהיג בישראל את “מהפכת השקיפות” באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות העירונית.
בין הנושאים בגינם יהיה ניתן למצוא מידע: מבנה ארגוני, חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד.