עיריית אור עקיבא - דף הבית

עבודה קהילתית

 

מסייעת לתושבים לפעול במשותף לפתרון קשיים וסוגיות ברמה הקהילתית, באמצעות יעוץ מקצועי, הקמת קבוצת פעילים במגוון תחומים כגון: סביבה, שכנות טובה, הקמת שירותים לצורכי התושבים וכדו’. כמו כן, היחידה תסייע לפתח שירותים חדשים בקהילה או לשפר את אלו הקיימים.