עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

עבודה קהילתית והתנדבות

 

עבודה קהילתית עוסקת בשיפור יכולתו של אדם להשפיע על חייו וסביבתו ואת באמצעות שיתופו הפעיל בקבלת ההחלטות ובפעולות הקשורות לאיכות חייו. ייעוד העבודה הקהילתית באגף הינו ליזום ולהוביל תהליכי התארגנות קהלתית בקהילות פונקציונאליות.

אוכלוסיית היעד:

  • תושבים המעוניינים לקדם נושאים חברתיים
  • תושבים המעוניינים בייעוץ לצורך התארגנות. 
  • עמותות וארגוני מתנדבים
  • קבוצות לעזרה עצמית
  • פיתוח מנהיגות קהילתית
צוות היחידה
משה שטראוס – מנהל היחידה ואחראי עבודה קהילתית 
גל מיכאילוב – רכזת מתנדבים, 073-2170512, מייל: gal.m@oraqiva.muni.il
אניה שץ – עו”ס קהילתית ומנהלת יחידת גישור קהילתי