עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

הון אנושי

אגף הון אנושי אחראי על ניהול מקצועי וטיפוח מיטבי של המשאב האנושי ורווחתו של העובד לאורך מחזור חייו בעירייה, למען הגשמתו המקצועית והאישית ולהעמקת זהותו עם הארגון. זאת תוך הטמעת תרבות של מצוינות, ולקיחת אחריות משותפת לעתיד העירייה. האגף נותן מענה מלא לצורכי התפקוד הכללי של העירייה בהיבטי ההון האנושי, רווחת העובד פיתוח הכשרתו וקידומו. מתן שירות איכותי והגדלת שביעות הרצון של עובדי העירייה ויצירת סביבת עבודה תומכת ומהנה.

האגף מהווה יחידת מטה של העירייה ועוסק בנושאים הבאים:

  • ​​טיפול וטיפוח המשאב האנושי
  • שילוב מרבי של כוח אדם מקצועי ומשאבי כוח אדם למתן שרות איכותי לתושב
  • גיוס, מיון, השמה, קליטה, פרישה.
  • ניהול מערך השכר.
  • טיוב המשאב האנושי באמצעות ניהול תכניות הדרכה והשתלמויות.
  • טיפול שוטף בנוכחות עובדים, זכויות חופשה, מחלה וכדומה.
  • קליטת עובדים חדשים בארגון וטיפול בתנאי עבודתם ובפרישת עובדים.

מדור שכר

מנהלת מדור שכר אחראית להפקת תלושי שכר ודוחות שכר בהתאם לחוק, לנתוני הקליטה מידי חודש כפי שמתקבלים מהמחלקות השונות  דרך משאבי אנוש.כמו כן מכינה תחשיבים לבקשת הגזבר ו/או למנהל משאבי אנוש לרבות הכנת מידע מפורט או מרוכז לצורך מעקב ובקרה על עלויות כח האדם הן על ביצועי עבר והן על אומדני הביצוע.מדור שכר מכין את תקציב השכר השנתי בהתאם להנחיות הדרג הממונה.(גזבר, מנהל משאבי אנוש).
 
מנהלת מדור שכר: אינה מנביץ’
כ”א וניהול משרד: לידיה שרף