עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

חירום

 

במחסני החירום מאופסנים, ציוד לשעת חירום למוכנות בכל עת ,הן בעתות מלחמה והן ברעידת אדמה.

אגף הביטחון פועל ללא לאות בשיתוף אגפי העירייה השונים לשיפור והכנת העיר לתפקוד יעיל ומיטבי בהתמודדות עם האתגרים שעוד נכונו לנו.
אגף הביטחון הוביל וביצע מספר תרגילים בשיתוף כלל מנהלי המכלולים וכוחות נוספים , פיקוד העורף , משטרת ישראל , מד”א וכב”א .
בחלק מהתרגילים אותם ביצענו השתתפו גם גורמים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים.
אנו באגף הביטחון, רואים לנגד עיננו את המטרות הברורות הבאות :
  • קידום וייעול מערך המוכנות של קברניטי העירייה וגורמים נוספים לתועלת התושבים במוכנותנו להתמודדות עם כל אתגר ותרחיש לו אנו נדרש ביום פקודה.
  • אבטחת ביטחונם ובטיחותם של תלמידי וילדי אור עקיבא במוסדות החינוך .
  • התמדה והעמקת הקשר המקצועי השוטף עם כלל גורמי הסיוע השונים ,בשיתוף פעולה הדדי פורה.