עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מחלקת טיאוט

 

מחלקת הטיאוט מופקדת על שמירת הניקיון במרחבים הציבוריים. המחלקה עוסקת באיסוף גזם עצים וגרוטאות כבדות, טיאוט כבישים, טיאוט מדרכות, שטיפת מדרכות וניקוי מפגעים נוספים.