עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

שירותים חברתיים

 

האגף לשירותים חברתיים הינו יחידה מקצועית, שיעודה הוא מתן מענה לפרט, למשפחה ולקהילה לשם קידום רווחתם של תושבי העיר – מתינוק ועד קשיש, תוך התייחסות ייחודית למגוון הבעיות הנובעות מקשיים פיזיים, רגשיים, תפקודיים ו/או חברתיים
האגף עוסק במניעה, איתור, אבחון, טיפול, הגנה ושיקום של נזקקים לסיוע ותמיכה במגוון  דרכי התערבות ובשיטות עבודה שונות של העבודה הסוציאליות.
האגף מפתח שירותים ייחודיים, פרויקטים ומסגרות טיפוליות בשיתוף אגפי העיריה השונים ועמותות לרווחת תושבי העיר.

באגף יש מגוון יחידות טיפוליות המתמחות בנושאים שונים ומועסקים בו עובדים סוציאלים, מטפלים רגשיים ועובדי מינהל.

שעות פעילות האגף:

ימים א, ג, ה 08:30-16:00
ימים ב, ד 08:30-18:00

כתובת: רחוב הנשיא, פינת רחוב הגיבורים
פגישות בתיאום טלפוני בלבד
– יום ד’ קבלת קהל אזרחים ותיקים : 08:30-11:30
– טלפון להתקשרות: 073-2170472 , 073-2170460

Mazal_b@oraqiva.muni.il

האגף לרווחה ושירותים חברתיים מונגש בהתאם להוראת הדין.