עיריית אור עקיבא - דף הבית

שירותים חברתיים

 

האגף לשירותים חברתיים עוסק במניעה, איתור, אבחון, טיפול, הגנה ושיקום של נזקקים לסיוע ותמיכה. 

פרטים ומשפחות בכל הגילאים אשר מתמודדים עם אירוע משברי קצר או ארוך טווח בשלבי החיים השונים, יכולים לקבל מענה רחב טווח לשיפור וקידום מצבם הרגשי, כלכלי, משפחתי ותעסוקתי. כל זאת באמצעות עובדים סוציאליים ומטפלים רגשיים, יחידות ומסגרות טיפוליות.