עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

הנדסה ותכנון

 

מהנדס העירייה: עדי גיא 
אדריכל העירייה: אייל כרמונה |
מנהל אגף תשתיות: גלעד ממן | gilad.m@oraqiva.muni.il
מזכירת האגף:רימונה אלמליח 
טלפון:04-6108839
פקס: 04-6108837
מייל: rimona_e@oraqiva.muni.il

עוזרת מהנדס העיר ומנהלת מחלקה: איריס גאווי 
מייל: iris_g@oraqiva.muni.il  

אגף ההנדסה והתכנון אמון על קידום פעילויות תכנון, פיתוח, ייזום, בינוי, רישוי ופיקוח, וזאת בכדי לשפר את איכות חיי התושבים באמצעות קידום תנופת הפיתוח והבנייה בעיר.
מדיניות הפיתוח העירונית באה לידי ביטוי ביישום תוכניות בנין עיר סטטוטוריות (תב”ע) המהוות בסיס וכלי עיקרי להכוונת הפיתוח בעיר.
האגף פועל מכוח חוקי תכנון ובנייה במסגרת האחריות לפיתוח הסביבה, והנושאים הטכניים וההנדסיים בעיר. בעשור האחרון נרשמה תנופת פיתוח ובנייה גבוהה ביותר בבניה הפרטית (בתי מגורים), מבני תעשייה ומוסדות ציבור. 

בין תפקידי וסמכויות האגף

 • תכנון העיר
 • פיקוח ורישוי
 • בנייה ציבורית
 • עבודות ציבוריות המבוצעות ע”י הרשות המקומית או מטעמה עפ”י חוק התכנון והבנייה.

תחומי אחריות

 • תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית
 • הכנת תוכניות אב ופרוגרמות
 • הכנת תוכניות מתאר ותוכניות מיוחדות
 • הכנת תוכניות מפורטות
 • שינוי יעוד קרקע והפקעות לצרכי ציבור
 • ייצוג הרשות בוועדת תכנון
 • אישור תוכניות לבנייה, בקשות בנייה, שימוש חורג והקלות בנייה
 • פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים-בבנייה ובשימוש, ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם
 • איתור מבנים מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם
 • תכנון ובניית מבני ציבור ומתקני ציבור בתחומי הרשות המקומית
 • תכנון, ביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות תשתית (ביוב, מים, כבישים, תאורה,גנים ונוף) בתחומי הרשות המקומית