עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

גזברות וכספים

​​​תפקידי הגזבר

גזבר העירייה הינו תפקיד סטאטוטורי לנושא משרה העומד בראש המערכת הכספית של העירייה ואחראי על ניהול המערכת במסגרת החוק, הנהלים וההנחיות מגורמים מוסמכים (ממלכתיים).
הגזבר נושא במספר תפקידים המוקנים לו במסגרת סמכויותיו בחוק ולרבות במסגרת מעמדו בארגון כעובד בכיר מתוקף האחריות.
מנהלת לשכה וע.גזבר: מאיה פרץ
טלפון לשכת הגזבר : 04-6108810
פקס: 04-6108811
דוא”ל : maya.p@oraqiva.muni.il
שעות קבלה: בתיאום מראש מול מנהלת לשכת הגזבר מאיה פרץ
כתובת: בניין העירייה, רוטשילד 1, אור עקיבא 306000

​הגזברות כוללת מספר משרדים כמפורט:

  • לשכת הגזבר – מנהלת לשכה ועוזרת הגזבר משמשת יד ימינו של הגזבר במעקב אחר תהליכי עבודה וכן מספקת שירותי מזכירות לגזבר.
  • מנהל חשבונות ראשי – אחראי על כלל הרישום החשבונאי, עריכת בקרה, התחשבנויות מול גופים ומוסדות. ניהול ספרי העירייה כדין.
  • הנהלת חשבונות – המחלקה מבצעת תשלומי ספקים ומוסדות, התאמות בנקים, רישומים בספרי הנהלת החשבונות.
  • חשבות – מבצעת בדיקה ואישור חשבונות לתשלום, רישום חוזים וערבויות, עריכה והגשת דיווחים לגופים חיצוניים מממנים, הכנת תזרים מזומנים, תחשיבים כלכליים.
  • רכש ואספקה – מנהלת הרכש משמשת גורם מקשר בין המחלקות של העירייה לגורמי האישור של הזמנות טובין ושירותים (ראש העירייה, גזבר, חשב) ובכלל זה טיפול בהזמנות החל מקבלת הבקשה ועד לאספקה, חברה בוועדת הקניות, מפקחת על ביצוע תואם תקציב בהזמנות טובין, שירותים.