עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ועדת שלושה מכרז משכל תשתיות

ועדת השלושה של עיריית אור עקיבא – פרוטוקול ישיבה מיום 29-06-2023