עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 9/2015 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום שלישי יג' בתמוז התשע"ה ה- 30/6/2015