עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 6 מישיבת מליאה שלא מן המניין ח' טבת תשע"ד