עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ישיבת מועצה 17/22 שהתקיימה ביום שלישי יט' בכסלו התשפ"ג ה- 13/12/22