עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ישיבת מועצה 16/22 שהתקיימה ביום רביעי ח' בחשוון התשפ"ג ה- 2/11/2022