עיריית אור עקיבא - דף הבית

ישיבת מועצה 15/22 שהתקיימה ביום חמישי ד' בתשרי התשפ"ג ה- 29/9/2022