עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

תנאי סף למשרת עורך/ת דין

פרטים נוספים

תוא​​ר התפקיד:

עורך/ת דין במחלקה המשפטית.
ביצוע משימות משפטיות בלשכה המשפטית של העירייה בהתאם ובכפוף להנחיות היועץ המשפטי.

תחומי​​ אחריות:

 1. ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים בהתאם להנחיות היועץ המשפטי.
 2. ​מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם להנחיות היועץ המשפטי.
 3. סיוע ליועץ המשפטי בשירות המשפטי ברשות המקומית.
 4. טיפול בתביעות משפטיות המוגשות על ידי הרשות או נגדה ו/או מחלוקות משפטיות, לרבות איסוף, ריכוז ובדיקת נתונים, תיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים (בתוך הרשות ומחוצה לה), קביעת עמדת הרשות וניסוח מסמכים משפטיים.
 5. ייצוג הרשות בערכאות משפטיות ומעין שיפוטיות, לרבות הכנת תיקים, הכנת חומר הראיות והטיעון המשפטי וליווי הדיון המשפטי בתיקים שהוכנו, תוך תיאום ובהתאם להנחיות היועץ המשפטי של הרשות המקומית.
 6. ​ייצוג הרשות בתחום המיסוי המוניציפאלי בפני מוסדות ציבוריים וגופים פרטיים.
 7. ​מתן ייעוץ משפטי למנהלים בעירייה עפ”י הנחיות היועץ המשפטי.
 8. ​הכנת חוות דעת משפטיות לבקשת גורמים שונים בתוך הרשות ובאישור היועץ המשפטי.
 9. ​ניסוח מסמכים משפטיים בתיאום עם גורמים פנים וחוץ עירוניים רלוונטיים.
 10. ​ליווי ועדות עירוניות בהתאם למינוי של היועץ המשפטי של העירייה.
 11. ​ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על פי קביעת היועץ המשפטי.

מאפייני העשייה​ הייחודיים בתפקיד:

 1. כתיבת וניסוח מסמכים/נהלים/חוקי עזר/צווי ארנונה.
 2. ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות.
 3. תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות.

​תנאים מקדי​​מים למינוי:

 • ​השכלה: תואר ראשון במשפטים.
 • רישום מקצועי: רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשת עורכי הדין.
 • ​ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי של 1 שנה לפחות כמתמחה או כעו”ד במתן יעוץ משפטי                   שוטף לעירייה/יות.
 • ​יישומי מחשב: ניסיון עם תוכנות office  ותוכנות מאגרי מידע משפטי.
 • היקף משרה: 1.0 משרה.
 • ​תנאי העסקה: דירוג משפטנים.

​כפיפ​​ות:

היועץ המשפטי של העירייה.

טפסים שיש ​​לצרף במעמד ההגשה:

 • טופס שאלון אישי – באתר העירייה.
 • טופס הצהרה בדבר ניגוד עניינים – באתר העירייה.
 • קורות חיים
 • תעודות השכלה

דרכי הגשת מועמ​​​דות:

 1. דואר אלקטרוני:   lidia_s@oraqiva.muni.il
 2. פקס:  04-6262294
 3. דואר: עיריית אור עקיבא, אגף משאבי אנוש, רוטשילד 1.
 4. מסירה אישית: משרדי אגף משאבי אנוש, רחוב הנשיא פינת הרצוג.

​מועד אחרון להגשת מ​ועמדות:

2/8/2021 שעה 15:00