עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

תוצאות חיפוש של מכרזים

מכרז פנימי/ חיצוני מס’: 11/2024 למשרת אחראי/ת תחבורה ציבורית ברשות המקומית

מכרז מס’ 4/2024 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

מכרז 3/2024 מכרז פומבי להפעלת מרכזים חכ”מ (חיזוק כוחות משפחתיים) לילדים בסיכון בטווח הגילאים 6-12

מכרז פומבי 02/2024 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום השיפוט של העירייה

פרסום מכרז פנימי /חיצוני מס’ 7/2024 לתפקיד מנהל/ת מחלקה איתור, גיוס ותקינת כח אדם באגף הון אנושי