עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

תוצאות חיפוש של מכרזים

מכרז מס’ 28/2023: משרת מהנדס/ת הרשות אור עקיבא **הארכה**

הזמנה לרכישת רכבים

מכרז מס’: 27/2023: מ”מ מנהל/ת יחידת חירום ובטחון

עבודות תחזוקת קווי מים – הארכה

מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר וקרטון דק – הארכה

ארכה- אחזקת שטחי גינון

רכז/ת השכלה ועובד/ת חינוך טיפול

עבודות איטום בבה”ס עתידים חטיבה ואולם ספורט אורות

רכז שירות משמעותי (צבא ונוער)

שירותי גבייה משפטית

מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ”ר) – chief information officer ( CIO )

גזבר/ית הרשות המקומית