עיריית אור עקיבא - דף הבית

תוצאות חיפוש של מכרזים

עבודות תחזוקת קווי מים – הארכה

מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר וקרטון דק – הארכה

ארכה- אחזקת שטחי גינון

רכז/ת השכלה ועובד/ת חינוך טיפול

עבודות איטום בבה”ס עתידים חטיבה ואולם ספורט אורות

רכז שירות משמעותי (צבא ונוער)

שירותי גבייה משפטית

מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ”ר) – chief information officer ( CIO )

גזבר/ית הרשות המקומית

סייעים / סייעות לגננות

רכז/ת תכנית למענה לילדים בסיכון ומשפחות בקהילה החרדית

מנהל/ת מרכז טיפולי ליסודיים דג”ש