עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

שירותי פיקוח צמוד פרויקט בניית גני ילדים ומעונות יום שכונת אור ים (מגרש 24)

פרטים נוספים

מ​​​כרז פומבי 18/22

​שירותי פיקוח צמוד פרויקט בניית גני ילדים ומעונות יום שכונת אור ים (מגרש 24)

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה   –  19/9/22 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות – 3/10/22 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה – 500 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.
מען לפרטים   – לשכה משפטית – 04-6108826