עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

רכז/ת תכנית למענה לילדים בסיכון ומשפחות בקהילה החרדית

פרטים נוספים

תנאי סף

רכז/ת להפעלת תוכנית בתחום ילדים ומשפחות בסיכון באוכלוסייה החרדית באור עקיבא

תוכן התפקיד :

 • מיפוי צרכים של ילדים בסיכון ומשפחותיהם באוכלוסייה החרדית
 • מיפוי המענים הקיימים באוכלוסייה החרדית ביישוב
  קשרי קהילה עם מנהגי הקהילה החרדית
 • ריכוז וליווי הרצאות וסדנאות לאוכלוסייה החרדית
 • יצירת שיתופי פעולה עם אנשי הקהילה החרדית ואנשי הרשות (חינוך, רווחה וכו)
 • הטמעת שפה טיפולית והפניית משפחות לטיפול במידת הצורך.
היקף העסקה: 14 שעות  שבועיות.
שעות עבודה: העבודה מתחלקת על פני היום כולל  בקר, ח”צ וערב על פי הצורך.
כפיפות: אגף הרווחה והחינוך
שכר: על פי נתונים אישיים.
השכלה: 12  שנות לימוד
בנוסף, קורסים והכשרות בתחום החינוך ו/ או הטיפול.
ניסיון בעבודה קהילתית – (משמע – התאמה לאיתור המשפחות  המיועדות לפרויקט).

מועמדות יש להגיש על פי הכללים שלהלן.

 1. טופס שאלון אישי (באתר האינטרנט)
 2.  טופס הצהרה על ניגוד עניינים (באתר העירייה)
 3.  קורות חיים.

אפשרויות הגשת מועמדות:

 1. באמצעות דואר אלקטרוני: lidia_s@oraqiva.muni.il
 2.  בפקס : 04-6262294.
 3. באמצעות הדואר: עיריית אור עקיבא, רוטשילד 1.
 4.  במסירה אישית במשרדי משאבי אנוש.

מען לפרטים:

04-6108832 ,או במייל: lidia_s@oraqiva.muni.il

מועמדות יש להגיש:

לאגף משאבי אנוש עד 21/7/2019 שעה: 15:00