עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

רכז/ת נוער רשותי

פרטים נוספים

הגדרת התפקיד:

רכז נוער רשותי.

תיאור התפקיד:

 • מטפל במכלול הנושאים הקשורים לנוער בתחום האחריות של הרשות במסגרת המחלקה, האגף, או היחידה לנוער ברשות.
 • אוסף ומרכז, באמצעים שונים ומגוונים, מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו, מבצע איתור צרכים ומכין “פרופיל נוער”.
 •  מכין תכנית עבודה שנתית כוללת לנוער ברשות.
 •  יוזם, מתכנן, מבצע ומעריך תכניות פעילות שוטפת ואירועים מיוחדים לנוער בהתאם לצרכים שאותרו ולאחר שאושרו על ידי הממונים.
 •  מרכז ומנחה את צוות עובדי הנוער ברשות ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות.
 •  יוצר קשרים ומנהל משא ומתן עם גורמים שונים לצורך גיוס משאבים.
 •  מדריך באופן אישי בני נוער.
 •  פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

דרישות התפקיד:

השכלה: תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: חינוך בלתי פורמלי, חינוך, עבודה קהילתית, מדעי התנהגות. יועדפו בעלי תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי או סטודנטים לתארים
הנ”ל לקראת סיום לימודיהם.

הכשרה:

השתתפות בקורס הכוון לרכזי נוער רשותיים קורס מנחים.
ניסיון: 5 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכה ישירה של נוער, ניהול מועדון נוער או ריכוז   תחום הנוער במוסד קהילתי, הכנת תכניות והפעלת פרויקטים לנוער במסגרות חינוך בלתי פורמלי, הנחיה.

כישורים אישיים:

יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות
יכולת תכנון ותקצוב.
יכולת ניהול משא ומתן.
יכולת ליזום, לפתח ולבצע תכניות חינוכיות.
יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער.
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

רישיון לעיסוק בתפקיד:

 “היתר הדרכה” מטעם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.

כפיפות:

מנהל יחידת הנוער.

היקף משרה:

 1.0  משרה.

 מועמדות יש להגיש על פי הכללים שלהלן.

 1. טופס שאלון אישי (באתר העירייה)
 2.  טופס הצהרה בדבר ניגוד עניינים (באתר העירייה)
 3.  קורות חיים.
 4.  תעודות השכלה.
 5.  אישור העדר רישום פלילי תקף, לרבות העדר רישום לעניין הטרדה מינית.

 אפשרויות הגשת מועמדות:

 1. באמצעות דואר אלקטרוני: lidia_s@oraqiva.muni.il
 2.  בפקס : 04-6262294.
 3. באמצעות הדואר: עיריית אור עקיבא, רוטשילד 1.
 4.  במסירה אישית במשרדי משאבי אנוש.

מועד אחרון להגשה הינו :

 14/3/2019  שעה 15:00