עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פקח/ית מסייע/ת

פרטים נוספים

תיאור התפקיד:

פקח/ית מסייעת  במערך הפיקוח העירוני (“שיטור עירוני”)

ייעוד:

פקח/ית עירוני ביחידת הפיקוח העירוני הייעודית שאושר והוסמך כפקח/ית מסייע/ת בתאם להוראות פרק ד’ לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע”א –  2011 (להלן – החוק), אחראי על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שתחום סמכות הרשות המקומית, במסגרת מערך האכיפה העירונית, וכן סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.

תחומי אחריות:

 • ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית.
 • פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום שיפוט הרשות המקומית.
 • בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.
 • בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחניתו).
 • שמירה על הסדר הציבורי.

פירו​​ט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי אחריות:

 1. הכרת הדינים הרלוונטיים, ובכלל זה החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויותהמקומיות (הוראת שעה) התשע”א-2011 וחוקי העזר העירוניים והתעבורתיים.
 2. ביצוע פעולות לאכיפת חוקי עזר עירוניים ברחבי הרשות המקומית בכללם: רישוי עסקים, חניה, שמירת הסדר והניקיון, מניעת מפגעים, סיוע בהשלטת סדר, אבטחת אירועיםמיוחדים.
 3. מענה וטיפול בפניות ציבור (תושבים ובעלי עסקים) העולות מקריאות המוקד.

בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים

 • רישום התראות על הפרת חוקי העזר העירוניים.
 • הפעלת סנקציות על הפרת חוקי עזר עירוניים.
 • ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לאכיפת החוק מול בעלי עסקים.
 • ביצוע ביקורות על מפגעים בחצרות בתים.
 • ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק.
 • פיקוח על הצבת דוכנים ורוכלים בשטח הרשות המקומית על פי המותר בחוק, וטיפול משמעתי במידת הצורך.
 • פיקוח על פרסום מודעות והדבקתן וטיפול בעוברים על החוק.
 • מתן עדויות בבתי משפט, בנושאים הקשורים לתחום אחריותו.
 • תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.

בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחני​יתו)

 • ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה.
 • רישום דו”חות חנייה וברירת קנס, או ברירות משפט.
 • הזנת דו”חות חנייה למחשב.
 • דיווח לממונה על ליקויים באמצעי החניה הציבוריים ובנלווה אליהם (שילוט, אמצעי תשלום וכיוצ”ב).

​שמירה על הסדר הציבורי

 • איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם.
 • ביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות על פי הנחיית הממונה.
 • פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה בתחומים של: פסולת ומחזור, זיהום מים ושפכים, שמירת הנקיון ועוד.
 • הכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות הפקח.
 • ביצוע סיורים במרחב שבאחריות הפקח, לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור הגורמים הרלוונטיים למפגעים אלה.
 • תיעוד עבירות איכות הסביבה בתחומי הרשות לרבות כתיבת דוחות מפורטים.
 • הזנת נתונים אודות עבירות איכות הסביבה ודוחות למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה.
 • מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות ברשות בהיבט האכיפה.
 • מתן דו”חות קנס.

סיוע ל​משטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בהתאם להוראות החוק:

 • ביצוע סיורים משותפים עם משטרת ישראל.
 • ביצוע פעילות משותפת במסגרת מערך האכיפה העירוני בהתאם להנחיית משטרת ישראל.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים.
 • שירותיות.
 • סדר וארגון.
 • אסרטיביות ויכולת אכיפה.
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות, ביצוע תורנות כוננות בלילות, בסופי שבוע ובחגי ישראל.
 • פעילות בלבוש ייחודי (מדים)
כפיפות:  מנהל אגף הביטחון, יחידת פיקוח עירוני (שיטור עירוני)

תנאי סף למינוי:

השכלה: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות.
שפות: עברית, קריאה וכתיבה ברמה גבוהה.

תעודו​ת ורישיונות:

 • רישיון נהיגה דרגה B   בתוקף.
 • אישור בתוקף על נשיאת נשק מהמשרד לביטחון פנים – יתרון.

תנאי כשירות נוספים:

 • אישור ובדיקה של היועץ המשפטי של הרשות שהמועמד עומד בדרישות.
 • אישור משטרת ישראל שאין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או בטחון הציבור, לרבות עברו הפלילי באישור יחידת בטחון המידע.
 • אישור מרופא תעסוקתי על כשירות רפואית.
 • תושב/ת קבע או בעל/ת  אזרחות ישראלית.
היקף העסקה: 100%
דירוג: מנהלי
דרגת המשרה:  5-8

טפסים שיש לצרף במעמד ההגשה:

 • טופס שאלון אישי הנמצא באתר עיריית אור עקיבא
 • קורות חיים
 • תעודות ואישורי העסקה המעידים השכלה ועל הניסיון התעסוקתי
 • ​הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים הנמצאת באתר עיריית אור עקיבא
 • ​המלצות
 • ​העדר רישום פלילי של משטרת ישראל – יובהר כי בהתאם להוראות החוק נדרש אישור קצין משטרה בכיר כי אין מניעה להסמיכו כפקח/ית מסייע/ת.
 • ​העדר רישום פלילי לעניין עבירות מין.

קורסים והכשרות מקצועיות:

 • מעבר בהצלחה של קורס פקח/ית עירוני בבתי הספר שאושרו ע”י משרד הפנים תוך חצי שנה מיום קבלת התפקיד.
 • מעבר בהצלחה של קורס פקחים/יות מסייעים/ות בן 5 ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים/יות מסייעים/ות שאושרו ע”י חטיבת האבטחה במ”י, הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה א’ וכל קורס או השתלמות נוספת המחויבים ע”י המשרד לביטחון פנים – תוך שנה מיום קבלת התפקיד.
 • בוגר/ת קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא / משטרה/ שב”כ – יתרון

​דרכי הגשת מו​​​מדות:

 • דואר אלקטרוני:  lidia_s@oraqiva.muni.il
 • פקס:  04-6262294
 • דואר: לעיריית אור עקיבא, אגף משאבי אנוש, רוטשילד 1.
 • מסירה אישית: משרדי אגף משאבי אנוש, רחוב הנשיא פינת הרצוג.

​מועד אח​​​רון להגשת מועמדות:

14/7/22שעה  15:00