עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מתן שירותי הדברה עבור עיריית אור עקיבא

פרטים נוספים

ארכה – ​מכרז פומבי 11-22 – מתן שירותי הדברה

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ונקבע ליום 26.06.22 עד השעה 12:00 בדיוק.
מפגש הבהרות חובה נוסף נקבע ליום 19.06.22 בשעה 11:00 בחדר הישיבות בעיריית אור עקיבא.
משתתפים אשר לקחו חלק במפגש הקודם (06.06.22) פטורים מהתייצבות למפגש הנוסף.

​מכרז פ​ו​​מבי 11-2022

 
מועד הגשת המכרז: ביום 13.06.22 עד השעה 12:00 בדיוק, בלשכת מנכ”ל, עיריית אור עקיבא, רח’ רוטשילד 1.
מפגש הבהרות חובה: 06.06.22 בשעה 11:40 בחדר ישיבות בעיריית אור עקיבא.
עלות מסמכי המכרז:  1,000 ₪ כולל מע”מ
לפרטים נוספים, שאלות הבהרה ועיון במסמכי המכרז: נא לשלוח דוא”ל ל- omer@barlevlaw.co.il