עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מתן שירותי אחזקת תאורת רחוב עבור עיריית אור עקיבא

פרטים נוספים

מכרז מס’ ​​​12-22

 מועד הגשת המכרז: ביום 13.06.22 עד השעה 12:00 בדיוק בלשכת מנכ”ל, עיריית אור עקיבא, רח’ רוטשילד 1.

מפגש הבהרות חובה:  06.06.22 בשעה 11:20 בחדר ישיבות בעיריית אור עקיבא.

עלות מסמכי המכרז: 1,000 ₪ כולל מע”מ

לפרטים נוספים, שאלות הבהרה ועיון במסמכי המכרז: נא לשלוח דוא”ל ל- omer@barlevlaw.co.il