עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

משרת סגן/ית מנהל אגף הגזברות

פרטים נוספים

​​24​​-7-2022 – הודעת תיקון​

בדרגת המשרה חל שינוי והדרגה העדכנית היא – 40-42

​​עיריית אור עקיבא
מכרז פומבי 
למשרת סגן/ית  מנהל אגף הגזברות
תואר התפקיד: סגן/ית מנהל אגף הגזברות.

תיאור​​ התפקיד:

ניהול ואחריות כוללת על התחומים המפורטים באגף הגזברות.

ייעו​​ד:

סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד האגף.
תחו​​מי אחריות:
 1. סיוע לגזבר בניהול האגף ובתכנון המדיניות.
 2. פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
 3. ניהול מחלקה באגף.

​​​​פירו​ט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

 1. פיקוח ובקרה על חשבונות הספקים ונותני השירותים בתקציב הרגיל והבלתי רגיל.
 2. תכנון תקציב בלתי רגיל, הכנתו עפ”י הנחיות הגזבר והגשתו לאישור המועצה.
 3. הזנת התקציב הבלתי רגיל במהלך השנה עפ”י הצורך.
 4. עדכון התקציב הבלתי רגיל במהלך השנה עפ”י הצורך.
 5. ליווי יחידות העירייה בתהליכי המכרזים וההתקשרויות.
 6. אישור ושריון חוזים, מעקב אחר ביצוע החוזים, תוקף ערבויות וביטוחים.
 7. מעקב ובקרה אחרי דיווחי הרשות לקולות קוראים.
 8. ייצוג הגזבר בהתאם לצורך בוועדות העירוניות  ומול גורמים חיצוניים.
 9. ביצוע משימות נוספות במסגרת התפקיד לפי הנחיית הממונה.

​תנאי​​ סף:

 1. השכלה:
  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים או סטטיסטיקה
  או
  תעודת רואה חשבון בתוקף
 2. ניסיון מקצועי:
  ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי .
  ניסיון ברשויות מקומיות – יתרון.
 3. ניסיון ניהולי:
  שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

​מאפייני ​עשייה ייחודיים בתפקיד:

 • יכולת ניהול וארגון, עבודה בצוות, נשיאה באחריות, פיקוח ובקרה.
 • יחסיי אנוש תקינים, אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, יעילות וזריזות.
 • שליטה בתוכנות office.
 • ייצוגיות ושירותיות.
 • סדר וארגון.
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה במשימות מרובות.
 • ביצוע עבודה עפ”י נהלים והנחיות.
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
היקף משרה: 1.0
תקן: סגן/ית מנהל אגף.

אופן הע​​סקה:

בדירוג המח”ר  דרגה 42 –40  או המח”ר או חוזה אישי בשכר בכירים 40% -50% בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות: גזבר העירייה.

​טפסים שיש לצרף במע​מד הגשת המועמדות:

 • קורות חיים
 • תעודות – המעידות על השכלה רלוונטית
 •  אישורי העסקה המעידים על ניסיון תעסוקתי וניסיון ניהולי

​דגשים ​​להגשת מועמדות:-

 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי וניסיון ניהולי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז/משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • מועמדים חיצוניים נדרשים כחלק מהגשת המועמדות לעבור מבדק יושרה. רק מועמדים אשר עברו בהצלחה את מבדק היושרה ועומדים בדרישות הסף יוכלו להמשיך בהליכי המיון לתפקיד.
 • המועמדים ישלחו למבחן התאמה במכון מיון. העירייה תהא רשאית לזמן לוועדת מכרזים רק את 8 המועמדים עם הציון הגבוה במבחן.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האשה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

​דרכי הגשת מועמדות:

​​להגשת מועמדות לחץ\י כאן​

מועד אחרון להגשת מועמדות- הארכה :  25.08.2022 שעה: 15:00