עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מנהל/ת מרכז טיפולי ליסודיים דג"ש

פרטים נוספים

תנאי סף :

דרישות המשרה:

 1. תעודת הוראה ממוסד מוכר בארץ.
 2. תואר שני בתחום טיפולי, חינוך או חברה.
 3.  ניסיון של  5 שנים ויותר  בניהול צוות מעל 10 עובדים.
 4.  בוגר בתחום פרא-רפואי, או חינוך מיוחד או מוכשר להוראה מתקנת.
 5. יכולת ארגון וניסיון בבניית מערכת שעות תלוית תקציב.

 דרישת תפקיד:

 1.  20 שעות עבודה שבועיות ויותר שמתוכם 15 ש’ לפחות יכללו נוכחות במרכז בעת  הפעילות.
 2.  יכולת לבנות קשרי עבודה עם גורמים בקהילה חינוכית, בעיקר  בתי-הספר, הורים, פורומים שונים ועוד.
 3. התפקיד כולל  עבודה בלחץ ומחייב שמירה על נועם הליכות.
 4.  שליטה במיומנות המחשב.
 5.  ניהול תקציב שנתי .
 6.  בניית מסד נתונים לדיווח שכר לעובדי המרכז.
 7.  בנית תקציב שנתי.
 8.  ניהול ישיבות צוות .
 9.  שליטה בתהליכי משוב ובקרה על ההתקדמות תלמידים.
 10.  תחזוקת המתקן, באמצעות הגורמים האמונים על הנושא.

הערה: המקום נותן שרות לכ-200 תלמידים ברמה שבועית.

אופן העסקה: חוזה אישי.

תקופת העסקה: 10 חודשים, חידוש או הארכת העסקה מותנה בקיומו של תקציב.

כפיפות: מנהל המחלקה לחינוך יסודי.
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים

מועמדות יש להגיש על פי הכללים שלהלן:

 1. טופס שאלון אישי (באתר האינטרנט)
 2.  טופס הצהרה על ניגוד עניינים (באתר העירייה)
 3.  קורות חיים.
 4.  תעודות.

 אפשרויות הגשת מועמדות:

 1. באמצעות דואר אלקטרוני: lidia_s@oraqiva.muni.il
 2.  בפקס : 04-6262294.
 3. באמצעות הדואר: עיריית אור עקיבא, רוטשילד 1.
 4.  במסירה אישית במשרדי משאבי אנוש.

 מען לפרטים:

04-6108832 ,או במייל: lidia_s@oraqiva.muni.il

מועמדות יש להגיש:

לאגף משאבי אנוש עד 21/7/2019 שעה: 15:00