עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מנהל/ת מחלקת איתור, גיוס ובקרת הון אנושי

פרטים נוספים

תיאור ​​​התפקיד:

טיפול במשימות הנגזרות מתהליכי איתור, גיוס וקליטת המשאב האנושי ברשות.

​​תח​ו​​מי אחריות:

​1. מיון ו​גיוס​​​​​ עובדים לרשות
 • מיון קורות החיים של המועמדים.
 • עריכת ראיונות טלפוניים מקדימים עם המועמדים לתפקיד.
 • תיאום ראיונות אישיים עם המועמדים.
 • איסוף כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לתפקיד ובדיקת תקפותם.
 • עדכון מועמדים בכל שלב בהליך הגיוס.
 • עדכון נתונים במאגר מועמדים ממוחשב.
 • סיוע למנהלת אגף משאבי אנוש באפיון דרישות התפקיד, מול מנהלי היחידות ובכפוף לצרכי הרשות.
 • פנייה לחברות השמה, פנייה ללשכות תעסוקה ופרסום מכרזים לאיתור ולגיוס מועמדים.
​2. בדיקה ומעקב /אחר תקני משאבי האנוש ברשות
 • דיווח לממונה אודות מצבת העובדים והתקנים הפנויים.
 • הזנת נתונים במערכת מחשוב ייעודית לתחום כוח אדם ברשות.
 • הפקת דו”חות מעקב כוח אדם בהתאם להנחיית הממונה.
3. תיאום תהליכים ארגוניים.
 • כתיבה ועריכה של נהלים והבאתם לאישור הממונה.
 • הפצת נהלי העבודה ליחידות השונות.
 • מעקב אחרי יישום נהלי עבודה ברשות ודיווח לממונה.
 • הפצת מידע ארגוני לידיעת כלל העובדים, לבקשת הממונה.

​מאפייני הע​שייה הייחודיים בתפקיד:

​עבודה מול מחלקות וגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות.
ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות, יכולת עבודה בסביבה לחוצה, עתירת משימות, יכולת עמידה ביעדי גיוס.
מילוי משימות נוספות בתחום המקצועי עפ”י הנחיות הממונה.

תנא​י סף:

ידע והשכלה:
בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג- 2012.
או
תעודת סמיכות לרבנות (“יורה יורה”) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
ניסיון מקצועי: הכרות קודמת עם עולם הגיוס, ידע באיתור מועמדים בערוצים ייעודיים למשרות.
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום הגיוס, משאבי אנוש.
עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
שפות: עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב: הכרות עם תוכנות ה- OFFICE , ועם כלים טכנולוגיים לניהול וגיוס משאבי אנוש.
​היקף משרה:  100%.
דירוג ודרגת המשרה:  דירוג – מח”ר.   דרגה –  39—41 +.
או  30% – 40% שכר חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.
כפיפות : מנהלת אגף הון אנושי של הרשות.
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

אופן ה​​צגת מועמדות

מועמדות יש להגיש בצירוף:
 1. קורות חיים.
 2. תעודות להוכחת דרישות השכלה .
 3. פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי ומסמכים המאמתים זאת.
 4. המלצות.
 5. מסמך נפרד עם שמות של 4 ממליצים ומספרי טלפון, כולל הקשר בין הממליצים לתפקיד (לא מעבר ל 4 ממליצים).

​דגשים להגשת​​ מועמדות:-

 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • צירוף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז/משרה לא תתאפשר מעבר ל- 3 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • מועמדים חיצוניים נדרשים כחלק מהגשת המועמדות לעבור מבדק יושרה. רק מועמדים אשר עברו בהצלחה את מבדק היושרה ועומדים בדרישות הסף יוכלו להמשיך בהליכי המיון לתפקיד.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האשה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

​לוחות​​ זמנים:

מועמדות יש להגיש עד  30/6/2023  בשעה 24:00
דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית דרושים.
להגשת המועמדות – לחץ/י כאן​ 
האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.