עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מנהל/ת מחלקת אחזקת הישוב

פרטים נוספים

תיאור התפקיד:  מנהל/ת מחלקת אחזקת הישוב.

ייעוד​​:

גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום תחזוקת שטחי ומבני ציבור ברחבי הרשות.

תחומי א​​​חריות:

1. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות תחזוקת תשתיות, אספקה והתקנה של ציוד במבנים ושטחי הרשות אשר בתחום אחריות מחלקת אחזקת הישוב.
 • ​הגדרת מטרות המחלקה.
 • ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכת בקרה.
 • הצגת מדיניות הרשות לעובדי המחלקה.
 • הנחיית עובדי המחלקה בנוגע לגיבוש תכנית עבודה, כולל לוחות זמנים יעדים ויעדי ביניים.
 • עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות.
2. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה.
 • מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת המחלקה.
 • הגדרת מבנה המחלקה, כולל חלוקת אחריות וסמכויות.
 • הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת המחלקה.
 • הגדרת מדדי ביצוע.
 • פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות.
3. ניהול צוות העובדים במחלקה.
 • ​הנחיית עובדי המחלקה בביצוע המטלות.
 • ווידוא ביצוע ההנחיות.
 • ​מתן משוב לעובדי המחלקה.

מאפי​יני ה​עשייה הייחודית בתפקיד:

 • ייצוגיות.
 • שירותיות.
 • סדר וארגון.
 • יכולת הובלה.
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

​כפיפו​ת:

מהנדס העיר.

הש​​כלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.
או הנדסאי בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג-2012 באותם תחומים.

ניס​יון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • עבור הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק.
שפות: עברית, קריאה וכתיבה ברמה גבוהה.
דרישות נוספו​ת: רישיון נהיגה דרגה B   בתוקף.
היקף העסקה: 100%
דירוג: מח”ר
דרגת המשרה:  39-41

טפסים שיש לצרף במעמ​ד ההגשה:

 • ​קורות חיים
 • תעודות ואישורי העסקה המעידים השכלה ועל הניסיון התעסוקתי
 • טופס שאלון אישי הנמצא באתר עיריית אור עקיבא
 • הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים הנמצאת באתר עיריית אור עקיבא
 • ​המלצות

דרכי הג​​שת מועמדות:

 1. ​דואר אלקטרוני:  lidia_s@oraqiva.muni.il
 2. ​​פקס:  04-6262294
 3. דואר: לעיריית אור עקיבא, אגף משאבי אנוש, רוטשילד 1
 4. מסירה אישית: משרדי אגף משאבי אנוש, רחוב הנשיא פינת הרצוג.

​מועד א​​חרון להגשת מועמדות:

7/6/2022 שעה  15:00