עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מנהל/ת יחידת נוער

פרטים נוספים

תנאי סף – מנהל יחידת הנוער

חוק הנוער

“חינוך בלתי פורמלי” כחינוך לילדים ובני נוער ברשות חינוך מקומית מחוץ לשעות הפעילות של מוסדות החינוך הכולל: חינוך חברתי, חינוך ערכי וחינוך קהילתי.

הגדרת תפקיד מנהל יחידת הנוער (לפי חוק)

מנהל יחידת הנוער יהיה אחראי על החינוך הבלתי פורמלי ברשות החינוך המקומית ועל קידומו.
מיצוב הנוער במרכז סדר היום הציבורי באור עקיבא והטמעת תוכנית אב רשותית לכל הנוער מגילאי 12 ועד 18 מתוך ראייה של רצף חינוכי- רצף הזמן, רצף התוכן ורצף הסיכון מבוקר ועד ערב.

תיאור התפקיד:

 • מטפל במכלול הנושאים הקשורים לנוער בתחום האחריות של הרשות במסגרת אגף החינוך.
 •  אוסף ומרכז, באמצעים שונים ומגוונים, מידע עדכני על הנוער שבתחום אחריותו,  מבצע “איתור צרכים” ומכין “פרופיל נוער”.
 •   מכין ומתכלל תוכנית אב רשותית.
 •  מכין תוכנית עבודה שנתית כוללת לנוער ברשות.
 • יוזם, מתכנן, מבצע ומעריך תוכניות פעילות שוטפת ואירועים מיוחדים לנוער בהתאם לצרכים שאותרו ולאחר שאושרו על ידי הממונים.
 • מרכז ומנחה את האחראים לביצוע תוכניות הנוער.
 • יוצר קשרים ומנהל משא ומתן עם גורמים שונים לצורך גיוס משאבים.
 •  פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מנהלל חברה ונוער במשרד החינוך, (חוק הנוער).

כשירויות:

רשאים להגיש מועמדות מי שעונים לקריטריונים שלהלן
 1.  הוא בגיר.
 2.   הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל.
 3.  תואר ראשון או שני ממוסד אקדמי מוכר בישראל, עדיפות לתואר בתחום החינוך.
 4.  נסיון של 4 שנים לפחות בעבודה עם נוער, בתחום ההדרכה, ריכוז או ניהול יחידה.
 5.  העדר רישום פלילי לרבות העדר רישום לעניין הטרדה מינית.

מטרות:

חזון:מיצוב הנוער במרכז סדר היום הציבורי באור עקיבא והטמעת תוכנית אב רשותית לכל הנוער מגילאי  12 ועד  18  מתוך ראייה של רצף חינוכי – רצף זמן, רצף התוכן ורצף הסיכון מבוקר ועד ערב.
 1. מתן הזדמנות שווה לכלל בני הנוער.
 2. עידוד בני הנוער למעורבות בקהילה.
 3. טיפוח ועידוד מנהיגות נוער.
 4. הטמעת נושא ההתנדבות כערך מוביל בקרב בני הנוער.
 5. חיזוק הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי בצה”ל ובשירות לאומי.
 6. הרחבת מסגרות לתרבות הפנאי של הנוער.

 הקמת מסגרות:

מנהיגות נוער
מנהיגות ייצוגית: מועצות תלמידים בביה”ס.

 מועצת תלמידים ונוער עירונית.
מנהיגות ייעודית: משצים (מדריכי של”ח צעירים) – בביה”ס.
מדצים (מדריכים צעירים) – בקהילה.
נוער בסיכון –  פרוייקט נירים.
תנועות נוער – צופים,בני עקיבא.
 תרבות פנאי לנוער:
הרחבת פעילויות פנאי נדרשות משלימות וקהילתיות: חוגים, מרחבי פעולה ומיומנויות, חופשות, אירועים חגים וטקסים.
הכנה לצה”ל:הכנה ופעילות משלב צו ראשון ועד גיוס לצה”ל.
ליווי ותמיכה מיום הגיוס ועד השחרור מצה”ל.
כושר קרבי.

כפיפות:

מנהל אגף החינוך.
שכר: עפ”י כישורים ותעודות שיוצגו בהתאם לאישור משרד החינוך.
היקף משרה:  1.0  משרה.

מועמדות יש להגיש על פי הכללים שלהלן.

 1. טופס שאלון אישי (באתר העירייה).
 2. טופס בדבר ניגוד ענייניים (באתר העירייה).
 3.  קורות חיים.
 4.  תעודות השכלה.
 5.  אישור העדר רישום פלילי תקף, לרבות העדר רישום לעניין הטרדה מינית.
 6.  המלצות לרבות שמות ממליצים, תפקידם, קרבה, ומספרי טלפון (מופיע בטופס שאלון אישי).
 7. העירייה עשויה להחליט להעמיד כל אחד מהמועמדים לבחינות התאמה חיצוניות.

אפשרויות הגשת מועמדות:

 1. באמצעות דואר אלקטרוני: lidia_s@oraqiva.muni.il
 2. בפקס : 04-6262294.
 3. באמצעות הדואר: עיריית אור עקיבא, רוטשילד 1.
 4. במסירה אישית במשרדי משאבי אנוש.

מועד אחרון להגשה הינו :

14/3/2019  שעה 15:00