עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מנהל/ת אגף משאבי אנוש

פרטים נוספים

תואר התפקיד: מנהל/ת אגף משאבי אנוש.

תיאו​ר התפקיד:

התוויית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארגוניים ברשות.

תחומ​י אחריות:

 • ​תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות.
 • ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות.
 • ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.
 • ניהול תקני משאבי האנוש ברשות.
 • ניהול מערך ההדרכה ברשות.
 • ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.
 • ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות.
 • טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות.
 • ניהול יחסי העבודה ברשות.
 • ניהול יחידת ההון האנושי ברשות.
 • אחריות וניהול יחידת מערך השכר של הרשות.

מאפייני​ העשיי​​ה הייחודיים בתפקיד:

 • ​איזון בין צרכי הרשות לצרכי העובדים, באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים.
 • ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות ומחוצה לה.
 • הנחיה וליווי של מנהלים ועמיתים בארגון.
 • עבודה עם ממשקים רבים, ברשות ומחוצה
 • יכולת ניתוח וקבלת החלטות.
 • עבודה בתנאי לחץ.
כפיפות:  מנכ”ל הרשות.

דרישות ​​התפקיד:

השכלה:
 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים.
 • או תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
 • או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה
 • או בכולל שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות    שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
 • יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פיתוח ארגוני, הנדסת תעשיה וניהול או במנהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית.

ניסיון מ​​קצועי:

ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: בתחומי משאבי אנוש, פיתוח, ייעוץ אירגוני, ניהול מערך גיוס מיון וקליטה, ניהול מערך ההדרכה.

ניסיו​​ן ניהולי:

לפחות 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
כישורים אישיים:
 אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, עירנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות, ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים ויכולת עבודה בצוות.

יישומי מחש​ב:

היכרות טובה עם תוכנות ה- OFFICE .
קורסים והכשרות מקצועיות:
המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.
עדכון שכרו ככל שמועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.

דרגת המשר​ה ודירוגה:

דרגות:
41-43  בדירוג המח”ר.
שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.
היקף משרה :   100% .

​אופן הצגת מו​​עמדות

מועמדות יש להגיש בצירוף:
 1. ​קורות חיים.
 2. תעודות להוכחת דרישות השכלה ו/או קורסים.
 3. מכתבי המלצה.
 4. מסמך נפרד עם שמות של 4 ממליצים ומספרי טלפון, כולל הקשר בין הממליצים לתפקיד (לא מעבר ל 4 ממליצים).
 5. “טופס שאלון אישי למועמד”.
 6. הצהרה בדבר ניגוד עניינים.
את הטפסים  יש להוריד מאתר העירייה.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים.

לוח זמנ​ים:

​מועמדות יש להגיש עד יום שני 15/3/2021   בשעה 15:00
לאגף משאבי אנוש באחת מהדרכים הבאות:
 1. דוא”ל:  LIDIA_S@ORAQIVA.MUNI.IL
 2.  פקס:    04-6262294
 3. מסירה אישית: במשרדי משאבי אנוש, רחוב הנשיא פינת הרצוג, אור עקיבא.
 4. דואר: עיריית אור עקיבא, רוטשילד 1, (לאגף משאבי אנוש – עבור מכרז מנהל/ת אגף משאבי אנוש ).
האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד. לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.