עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר) - chief information officer ( CIO )

פרטים נוספים

תואר התפקיד:

מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ”ר)  – chief   information  officer ( CIO ) .

תיאור התפקיד:

תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון.
נושא/ת באחריות למכלול שירותי מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים של הרשות ועל ניהול כלל המשאבים. אחריות על התוויית האסטרטגיה של מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים כך שיתמכו באסטרטגיה, בתהליכים העסקיים ובפעילויות של הרשות המקומי.

עיקרי התפקיד:

 1. אספקת מערכות ושירותי מחשוב לרשות.
 2.  גיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות, בהלימה לאסטרטגיה ולתהליכי העבודה של הרשות.
  1. נושא/ת באחריות לתפעול השוטף של כלל מערכות המידע, הפתרונות הדיגיטליים ותשתיות המחשוב בהתאם לצרכי הרשות.
  2. גיבוש מדיניות מחשוב ומערכות מידע בהתאם למדיניות ותהליכי העבודה של הרשות, מתוך בראייה כוללת של צרכי הרשות. בקרה על יישום המדיניות.
  3. אחריות על ניהול שוטף, אפקטיבי ויעיל של תהליכי רכש ופיתוח של חומרה ותכנה.
  4. שותפות תהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות ותפעוליות הנוגעות לתחום המחשוב ובכלל זאת, שותפות בתהליכים הנוגעים בניהול וניתוח הידע המצטבר ברשות.
  5. שותפות בניהול וניתוח הידע המצטבר ברשות. יצירת מערכות תומכות קבלת החלטות באמצעות ידע ונתונים.
  6. ניתוח צרכי הרשות בתחום מערכות מידע מבחינת מצב קיים, מצב נדרש ומציאת אמצעים ותהליכים מתאימים ליישום צרכים אלה, בשיתוף עם הנהלת הרשות.
  7. שמירה על עדכניות והטמעת טכנולוגיות חדשות במערך מערכות המידע.
 3.  תכנון תוכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע.
  1.  תכנון תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות בתחום מערכות המידע לטווח הקצר ולטווח הארוך ובקרה על יישומן.
  2.  תכנון, ביצוע ובקרה של התקציב בתחום מערכות המידע (תקציב שוטף ותקציב פיתוח).
  3.  גיבוש והטמעת נהלי עבודה במערך מערכות המידע.
 4.  ניהול עובדי מערכות המידע.
  1.  גיוס עובדים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות.
  2.  תכנון תכנית הדרכה לעובדים ויישומה.
  3.  הנחייה, הכוונה והדרכה מקצועית של העובדים העוסקים במתן שירות בתחום מערכות המידע ברשות המקומית, בהתאם למדיניות, לנהלים ולתוכניות העבודה של הרשות.
 5. ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע.
  1. הובלת הליכי התקשרות של הרשות בתחום המחשוב ומערכות המידע.
  2.  בחירה של ספקים ונותני שירות וניהול מו”מ עימם.
  3.  פיקוח ובקרה על עבודתם של קבלני המשנה בנושאי מחשוב, לרבות וידוא עמידת הקבלנים בהתחייבויותיהם וכן ברמת ובתקני האיכות והשירות (SLA ), בהתאם ללו”ז ולתקציב שנקבע.
  4.  הערכת שביעות הרצון של לקוחות במערך מערכות המידע.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. ידע מקצועי בתחום התפקיד: הבנה בתחום פיתוח או תשתיות או פרויקטים של מחשוב.
 2.  ראיה כוללת ותפיסה מערכתית.
 3. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
 4. שירותיות.
 5. עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 6. חשיפה למידע רגיש.
 7. דינמיות – יכולת לעקוב אחר ההתפתחות הטכנולוגית.

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה באחד או יותר מהתחומים הבאים: מערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, מתמטיקה ומדעי המחשב, הנדסת תעשיה וניהול במסלול של מערכות מידע, הנדסת תוכנה, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת רשתות מחשבים, תואר בניהול טכנולוגיה במגמת מערכות מידע;
 •  או בעל תואר אקדמי שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע.
 •  או בעל תואר אקדמי אחר שנרכש במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים וההכשרות מקצועיות).
 • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, ועמידה בחובת קורסים (כמפורט בדרישות הקורסים).
 •  או תעודת סמיכות לרבנות (“יורה יורה”) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל, ועמידה בחובת קורסים.
 •  או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

קורסים והכשרות מקצועיות:

 • קורסים בהיקף של 200 שעות לפחות בניתוח מערכות מידיע או ניהול פרויקטים או מנהלי מערכות מידע (cio) או קורס ניהול טכנולוגיות (cto), כל קורס בהיקף של 40 שעות לפחות.
 • או קורסים אקדמיים בתחומי המערכות מידע של לפחות 20 נ”ז.

דרישות נוספות:

שפות: אנגלית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך.

ניסיון מקצועי:

ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כמנהל מערכות מידע הכולל ניהול צוות עובדים טכנולוגי או בתפקיד ניהולי טכנולוגי (פיתוח ו/או תשתיות) ניסיון בניהול פרויקטים בתחום המחשוב.

ניסיון ניהולי:

שלוש שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים.
היקף העסקה:  מלאה.
דירוג דרגה :
כפיפות : מנכ”ל הרשות המקומית.

מועמדות יש להגיש על פי הכללים שלהלן:

 1. טופס שאלון אישי (באתר העירייה).
 2. טופס הצהרה על ניגוד עניינים (באתר העירייה).
 3.  קורות חיים.
 4.  תעודות השכלה.

אפשרויות הגשת מועמדות:

 1. באמצעות דואר אלקטרוני: lidia_s@oraqiva.muni.il
 2.  בפקס : 04-6262294.
 3.  באמצעות הדואר: עיריית אור עקיבא, רוטשילד 1.
 4.  במסירה אישית במשרדי משאבי אנוש.

 מועד אחרון להגשה הינו :

 3/10/2019 שעה 15:00