עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ממלא מקום מהנדס/ת הרשות המקומית

פרטים נוספים

תואר התפקיד: מ”מ מהנדס הרשות המקומית.

תיאור התפקיד

 • ​​ניהול אגף ההנדסה
 • גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית וגיבוש תכנית עבודה לשיפור איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
 • אחריות לתכנון הנדסי ותקציבי ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים השונים.
 • אחריות לתחומי רישוי בנייה, איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
 • אחריות לגיבוש וניהול תכנית בנין עיר ברמה הארצית, המחוזית והמקומית
 • אחריות לתכנון, לביצוע ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות, הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית, כגון: ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בנייה ציבורית וכד’ במסגרות התקציב.
 • אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות המקומית ולתחזוקתן.
 • אחריות לניהול פיקוח על פעילויות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס הרשות המקומית ולמעקב אחר פעילויות אלו.
 • ​אחריות לקידום פרויקטים מול משרדי ממשלה וועדות לתכנון ובניה.
 • הכרות ויכולת קידום ופיתוח עבודה בסביבה טכנולוגית מתקדמת כולל קליטה והטמעת עבודה בסביבת     .I.S.G
 • אחריות לבנית תקציב האגף על כל מחלקותיו .
 • קבלת קהל .

דרישות התפקיד:   מי שנתמלאו בו כל אלה

 1. ​מהנדס רישוי  או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח 1958
 2. בעל ניסיון מקצועי, מוכח ומוצלח של  5 שנים לפחות בתכנון עיר וכן באחד מהתחומים הבאים:
  1. ​הפיקוח והרישוי
  2. הבניה הציבורית
  3. העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי הרשות או מטעמה
  4. בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
  5. לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה  קלון. ​

כישורים אישיים ודרישות מיוחדות המהוות יתרון

ניסיון בניהול תשתיות | ניסיון בבניית מבני ציבור חדשים לצד ידע וניסיון בשיפוצי מבני ציבור ומוסדות חינוך ישנים | יכולת עבודה בסביבה משתנה עתירת אילוצים | יכולת לאזן בין צרכים רבים | עמידה ביעדים תקציביים | יכולת ליצירת קשרי עבודה יעילים ושיתופי פעולה עם גורמי פנים וגורמי חוץ | ניסיון בניהול עובדים והנעתם | יכולת קבלת החלטות | נשיאה באחריות אמינות | יצירתיות | יזמה | קפדנות בביצוע | הבנה ותפיסה | יכולת תיאום ופיקוח | יכולת התמדה | יכולת לקיים עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
שליטה ביישומי מחשב: office, בן אורית, רמדור, אוטוקאד
היקף משרה :   100% .
כפיפות:  ראש העיר, מנכ”ל .
תנאי העסקה: חוזה דירוג מהנדסים .

​הערות כלליות

 • ​לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
 • למשרת מהנדס הרשות המקומית מתקיימים בימים אלה הליכי גיוס והם לקראת סיום.
 • נדרש מילוי מקום של עד שלושה חודשים או עד לסיום הליכי איוש מהנדס רשות מקומית במשרת קבע, המוקדם מבין השניים.
 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.

​אופן הצגת מועמדות

 • מועמדות יש להגיש בכפוף להנחיות שלהלן:
  • ​קורות חיים
  • תעודות
  • אישור ממשטרת ישראל בדבר העדר רישום פלילי, בהתאם לסעיף 4 בדרישות התפקיד המלצות
  • חובה למלא “טופס שאלון אישי למועמד”, אותו יש להוריד מאתר הבית של העירייה
  • חובה למלא “טופס הצהרה על ניגוד עניינים” אותו יש להוריד מאתר העירייה.
  • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים

לוח זמנים

 מועמדות יש להגיש עד יום ה’  03.11.2021 בשעה 12:00  לאגף משאבי אנוש באחת  מהדרכים הבאות:
 1. מייל:  LIDIA_S@ORAQIVA.MUNI.IL
 2.  פקס:    04-6262294
 3. מסירה אישית: במשרדי משאבי אנוש, רחוב הנשיא פינת הרצוג, אור עקיבא.
 4. דאר: עיריית אור עקיבא, רוטשילד 1.
אגף משאבי אנוש – עבור מכרז מהנדס העירייה
​מועד אחרון להגשת מועמדות: 03.11.2021  שעה 12:00