עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז 3/2024 מכרז פומבי להפעלת מרכזים חכ"מ (חיזוק כוחות משפחתיים) לילדים בסיכון בטווח הגילאים 6-12

פרטים נוספים

מכרז פומבי 3/2024 להפעלת מרכזים חכ”מ (חיזוק כוחות משפחתיים) לילדים בסיכון בטווח הגילים 6-12

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה: בתאריך 9/6/2024, עד השעה 15:00.

מועד אחרון להגשות הצעות:  18/6/2024, בשעה 12:00, בלשכת מנכ”ל העירייה.

עלות הרכישה: 500 ₪, באתר העירייה.

מען לפרטים: לשכה משפטית עו”ד טלי חיזגילוב, 04-6108824

לתשלום המכרז – לחצ/י כאן