עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז שירותי הסעות וליווי חניכים בעלי מוגבלויות במסגרות אגף הרווחה

פרטים נוספים

מען לפרטים – לשכה משפטית -04-6108826
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה –  12/08/2021 בשעה 13:00
מועד אחרון להגשות הצעות-23/08/2021  בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה  – 500 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.