עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז שיפוץ התחנה לבריאות המשפחה – שכונת אורות

פרטים נוספים

מען לפרטים :  לשכה משפטית- 04-6108826
סיור קבלנים (חובה)  :  21/3/22 בשעה 11:00 בניין העירייה  רח’ רוטשילד 1 אור עקיבא
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  :  24/3/22 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשות הצעות  : 4/4/22 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה : 500 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.