עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז קצין ביטחון מוסדות החינוך

פרטים נוספים

לעיריית אור עקיבא דרוש/ה קצין ביטחון מוסדות חינוך

שם התפקיד:

קצין ביטחון מוסדות החינוך (קב”ט מוסה”ח)

תיאור התפקיד:

שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך.
קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.

עיקרי התפקיד:

 1. הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.
 2.  לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.
 3.  תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך.
 4.  פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.
 5.  ניהול היערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
 6. קיום ביקורת ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.
 7.  אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
 8.  ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • קבלת החלטות במצבי חירום.
 • הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה.
 • נסיעות במסגרת התפקיד.
 • עבודה עם אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום.

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • 12 שנות לימוד.
 •  קצין בצה”ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד בטחוני רשותי/ממלכתי של 3 שנים לפחות.
 •  עדיפות תינתן לקצין צה”ל/משטרה.
ניסיון מקצועי – וותק של 3 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה  מעבר לשירות החובה (בצה”ל או במשטרה).
ניסיון ניהולי – ניסיון פיקודי של 2 שנים לפחות בגוף בטחוני.

דרישות נוספות:

שפות – עברית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
רשיון נהיגה – בתוקף.
רישום פלילי – היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין.
 היקף משרה: 1.0 .

כפיפות:

 • כפיפות מנהלתית ומקצועית לקב”ט הרשות.
 •  מונחה מקצועית גם ע”י מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך.

 בהגשת מועמדות יש לצרף את הנתונים שלהלן:

 • קורות חיים.
 • טופס שאלון אישי (מצוי באתר העירייה).
 •  טופס הצהרה בדבר ניגוד עניינים (מצוי באתר העירייה).
 • צילום רשיון נהיגה בתוקף.
 • העדר רישום פלילי והעדר רישום על עבירות מין. (תנאי לבחינת הצגת המועמדות).

 אפשרויות להגשת מועמדות:

 1. באמצעות דואר אלקטרוני:  lidia_s@oraqiva.muni.il
 2.  בפקס:  04-6262294.
 3.  באמצעות הדואר: עיריית אור עקיבא, אגף משאבי אנוש, רוטשילד 1, אור עקיבא.
 4.  במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש.

 מועד אחרון להגשת מועמדות:

עד  18/2/2021 בשעה 15.00.

מען לפרטים:

טלפון 04-6108832 או במייל: lidia_s@oraqiva.muni.il