עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז מס’ 4/2024 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

פרטים נוספים

מכרז פומבי מס’ 4/2024 למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה: בתאריך 13/6/2024, עד השעה 15:00.

מועד אחרון להגשות הצעות:  27/6/2024, בשעה 12:00, בלשכת מנכ”ל העירייה.

עלות הרכישה: 500 ₪, באתר העירייה.

מען לפרטים: לשכה משפטית, 04-6108824

לתשלום והורדת המכרז – לחצ/י כאן