עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז לשירותי מדידה

פרטים נוספים

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה :  24/02/2022 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשות הצעות : 07/03/2022  בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה : 300 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.
מען לפרטים : לשכה משפטית-04-6108826