עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז פומבי 02/2024 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום השיפוט של העירייה

פרטים נוספים

מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון

סיור קבלנים – 9/05/2024, בשעה 10:00. עיריית אור עקיבא, ברחוב רוטשילד 1.
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה – 14/05/2024, בשעה 12:00.
מועד אחרון להגשת הצעות – 26/05/2024, בשעה 16:00.
עלות הרכישה – 500 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה או באתר העירייה.
מען לפרטים – אגף שפ”ע, 073-2170539.
לתשלום והורדת המכרז  – ​ לחץ/י כאן​​