עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז לעבודות שיפוצים ואיטום במבני ציבור וחינוך באור- עקיבא

פרטים נוספים

מען לפרטים – לשכה משפטית-04-6108826
סיור קבלנים (חובה) – 17.02.2021 בשעה 12:00 בניין העירייה  רח’ רוטשילד 1 אור עקיבא
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה–  03.03.2021 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשות הצעות– 25.03.2021 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.