עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז לניהול והפעלת 2 בתי ספר על יסודיים

פרטים נוספים

עיריית אור עקיבא מזמינה בזאת הצעות  לניהול והפעלת 2 בתי ספר על יסודיים “נתיבות דרור” ו-“אולפנית” לשנת תשפ”ב.
מען לפרטים – לשכה משפטית-04-6108826
מועד אחרון להגשות – 03/02/2021 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה – 2000 ₪  בלשכת מנכ”ל העירייה