עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז למתן שירותי קליטה, טיפול, מיון והטמנה של פסולת מעורבת, גושית וגזם

פרטים נוספים

מכרז פומבי מס’ 04/22  
למתן שירותי קליטה, טיפול מיון והטמנה של פסולת,
מעורבת גושית וגזם עבור עיריית אור עקיבא
עדכון מועדים:
  1. הגשת הצעות : במשרדי העירייה, רח’ רוטשילד 1 אור עקיבא, במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ביום 10.03.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.
  2. מפגש לצורכי הבהרות :   יערך ביום 03.03.2022 שעה 11:00, בחדר ישיבות מועצה אשר במשרדי העירייה. המפגש הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז .
    (מפגש ההבהרות שנקבע ליום 22.02.22 בוטל).
  3. עיון במסמכי המכרז : ניתן לעיין במסמכי הפניה קודם לרכישתם, בלשכת מנכ”ל העירייה במשרדי העירייה.
  4. ​לפרטים נוספים ושאלות הבהרה ניתן לפנות אל  עו”ד עומר אליהו, משרד מ. בר לב ושות’ בטל 03-6096317, ובדוא”ל omer@barlevlaw.co.il.
בכבוד רב,
אלי אנקונינה
מ”מ ראש העירייה

​​

מען לפרטים :   03-6096317 משרד מ.בר-לב ושות’
מפגש לצורכי הבהרות  : 22.02.2022 שעה 11:00
מועד אחרון להגשת הצעות  :  03.03.2022 עד שעה 12:00
עלות רכישה  :   5000 – ש”ח בלשכת מנכ”ל העירייה.